Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 10
Tháng 01 : 564
Năm 2022 : 564
 • Trần Thị Thu Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng trường
  • Điện thoại:
   02583943219
  • Email:
   ttthong.c2hlu.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Trần Thị Thu Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   02583943219
  • Email:
   ttthong.c2hlu.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Lê Thị Thiên Thơ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Email:
   ltttho.c2dda.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thanh Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thư kí Hội đồng
  • Điện thoại:
   02583943219
  • Email:
   nttthuy.c2dda.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Huỳnh Thị Thời
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán - Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   02583943219
  • Email:
   htthoi.c2dda.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Trịnh Nhân Kiệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   02583943219
  • Email:
   tnkiet.c2dda.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Văn Trị
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng - Phó Chủ tịch Hội đồng trường
  • Điện thoại:
   02583943219
  • Email:
   nvtri.c2dda.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Huỳnh Thị Mỹ Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công Đoàn
  • Điện thoại:
   02583943219
  • Email:
   htmdung.c2dda.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Trịnh Nhân Kiệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ Chuyên môn
  • Điện thoại:
   02583943219
  • Email:
   tnkiet.c2dda.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Đỗ Hữu Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ Chuyên môn
  • Điện thoại:
   02583943219
  • Email:
   dhhanh.c2dda.vn@khanhhoa.edu.vn
Video Clip
Văn bản mới