Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Đống Đa

Quảng Phước, Vạn Lương, Vạn Ninh, Khánh Hòa
c2dda.vn@khanhhoa.edu.vn