TRƯỜNG THCS ĐỐNG ĐA

   Địa chỉ:  Thôn Quảng Phước, xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa

Email:  c2dda.vn@khanhhoa.edu.vn

Điện thoại: (0258) 3943219