Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9
Tháng 01 : 563
Năm 2022 : 563
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY HỘI “NÓI KHÔNG VỚI TÚI NI-LÔNG VÀ HẠN CHẾ VỨT RÁC THẢI NHỰA”

    PHÒNG GD & ĐT VẠN NINH

     TRƯỜNG THCS ĐỐNG ĐA

               

                Số: 335/KH-ĐĐ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

         Vạn Lương, ngày  18   tháng 11 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Ngày hội “Nói không với túi ni-lông và hạn chế vứt rác thải nhựa”

 

Căn cứ Công văn số 2991/SGDĐT-GDTrHTX ngày 11/11/2021 của Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Khảnh Hoà V/v tổ chức tuyên truyền Ngày hội “Nói không với túi ni-lông và hạn chế vứt rác thải nhựa”;

Để công tác tổ chức tuyên truyền đạt kết quả cao nhất, trường THCS Đống Đa xây dựng kế hoạch thực hiện một số hoạt động cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và
học sinh về nguy cơ ô nhiễm rác thải nhựa; vận động, kêu gọi mỗi cá nhân thay
đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa, túi ni-lông dùng một lần góp
phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái.
Từ đó góp phần làm thay đổi từ nhận thức đến hành động cụ thể để hạn chế việc
sử dụng các sản phẩm từ nhựa và ni-lông thay thế bằng các sản phẩm thân thiện
với môi trường.

- Giúp học sinh nhận thức được tác hại của túi ni-lông, rác thải nhựa khó
phân hủy trong môi trường; tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường trường
học và môi trường xung quanh gia đình đến nhà trường và cộng đồng.

- Định hướng giáo dục học sinh của tỉnh bằng những hành động, việc làm
cụ thể và phù hợp với lứa tuổi.

- Tổ chức thực hiện phong trào đảm bảo thiết thực, hiệu quả, sáng tạo,
tránh hình thức, lãng phí; thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của cán
bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường và cộng đồng dân cư. Đảm
bảo yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Đối tượng: Cán bộ giáo viên, CVN và Học sinh của toàn trường.

2. Nội dung tuyên truyền

2.1 Một ngày toàn trường không dùng túi ni-lông và không vứt rác thải
nhựa ra môi trường.

2.2 Tuyên truyền về tác hại và hậu quả nặng nề khi vứt túi ni-lông và rác
thải nhựa ra môi trường (khó phân hủy trong đất, gây ô nhiễm không khí, nguồn
nước; ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe con người cả trăm, ngàn năm sau).
2.3 Nội dung tuyên truyền theo: Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/20020 của
Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm
thiểu chất thải nhựa; Kế hoạch số 10725/KH-UBND ngày 12/10/2020 về thực
hiện chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/20020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng

cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa
bàn tỉnh Khánh Hoà.

3. Hình thức tuyên truyền

- Xây dựng các tin, bài viết tuyên truyền “Nói không với túi ni-lông và hạn chế vứt rác thải nhựa”. Tuyên truyền đến CB, GV, NV và học sinh toàn trường thông qua các cuộc họp hội đồng sư phạm, sinh hoạt lớp, qua hình thức trực tuyến như: Zalo, messerger…

- Treo băng rôn tuyên truyền đến toàn trường và khu dân cư xung quanh.

- Đăng tải các nội dung, hình ảnh thực hiện tuyên truyền trên Website của đơn vị.

- Lồng ghép nội dung giáo dục về tác hại của rác thải nhựa làm ảnh hưởng đến môi trường và hướng dẫn phân loại rác thải vào chương trình giảng dạy các môn học theo các hình thức và nội dung phù hợp.

4. Vật chất phục vụ tuyên truyền

4.1. Trường nhận tài liêu tại cơ quan Sở theo số lượng được duyệt.

4.2. Trường được hỗ trợ kinh phí thực hiện theo hướng dẫn của công văn như sau:

4.2.1. Thùng phân loại rác (rác hữu cơ, vô cơ, nhựa, rác khác...), theo quy
cách đã được duyệt như sau:

- Chất liệu: nhựa PP/HDPE

- Dung tích: 160 lít

- Kích thước: 86 x 49 x 60 (cm)

- Nắp lật (màu xanh lá); trên thân mỗi ngăn thùng chứa dán các nhãn phân loại rác thải gồm: rác thải hữu cơ, rác thải vô cơ và rác thải khác.

- Số lượng:  02 thùng

4.2.2. Cây xanh

- Kích thước nhỏ trong khuôn viên của mỗi trường học.

- Số lượng: 02 cây

4.2.3. Pano, áp phích, băng rôn

- Băng rôn tuyên truyền theo nội dung. Ngày hội “Nói không với túi ni-lông và hạn chế vứt rác thải nhựa”

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN

Từ ngày 20 tháng 11 năm 2021 đến 20 tháng 12 năm 2021

IV. NGUỒN KINH PHÍ

Sở GDĐT cấp kinh phí từ nguồn sự nghiệp môi trường năm 2021, thực hiên định mức theo đề cương đã được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Nhà trường xây dựng kế hoạch triển khai đến tổ chuyên môn, các đoàn thể và phát động phong trào đến cán bộ giáo viên, CVN và học sinh trong toàn trường.

Phối hợp với các bộ phận hoàn thành các nội dung theo kế hoạch và hoàn tất hồ sơ quyết toán về Sở trước ngày 25/12/2021, hồ sơ gồm:

- Báo cáo kết quả thực hiện (03 bảng).

- Tài liệu, hình ảnh tổ chức hoạt động tuyên truyền.

- Hình ảnh, biên bản giao nhận thùng rác, cây xanh.

- Hóa đơn chứng từ có liên quan.

Trên đây là bản kế hoạch Ngày hội “Nói không với túi ni-lông và hạn chế vứt rác thải nhựa” của Trường THCS Đống Đa, tổ chuyên môn, đoàn thể của trường theo kế hoạch thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

- Tổ chuyên môn;                                                                               (Đã ký)

- Đội TNTP;

- Lưu: CM, VT.


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip
Văn bản mới